Zostavy 7-12

Goida 4

Zostavy 7 - 12 rokov

IK-6.01

Vlastnosti:
Dĺžka= 6,6 m
Šírka= 4,6 m
Výška= 4,4 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z dvojice veží a domčekov hračiek spojených oblúkovým prechodom. K tomu pieskovisko, šmykľavka, rebrík, štít s lanom a lanovou sieťou na lezenie, zábradlie a švédska stena. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.02

Vlastnosti:
Dĺžka= 5,7 m
Šírka= 4,2 m
Výška= 3,6 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z dvojice veží a domčekov hračiek spojených oblúkovým prechodom. K tomu pieskovisko, šmykľavka a hojdačka. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.03

Vlastnosti:
Dĺžka= 5,7 m
Šírka= 4,2 m
Výška= 3,6 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z troch veží  spojených oblúkovým prechodom, špirála, schody a a herňe. K tomu pieskovisko,  2x šmykľavka a hojdačka. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.08

Vlastnosti:
Dĺžka= 6,8 m
Šírka= 6,2 m
Výška= 3,6 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z dvoch veží  spojených závesným prechodom, domčekom, špirálou a hadom na lezenie. Na telesný rozvoj slúži doska na lezenie s lanom a gymnastický blok s lanovými sieťami a kruhmi. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.09

Vlastnosti:
Dĺžka= 5,6 m
Šírka= 4,5 m
Výška= 3,4 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z dvoch veží  spojených oblúkovým prechodom, skrinky na hračky, pieskoviska, šmykľavky, hojdačky a dosky na lezenie. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.15

Vlastnosti:
Dĺžka= 3,8 m
Šírka= 4,8 m
Výška= 3,4 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z dvoch veží  spojených oblúkovým prechodom, šmykľavky, schody a dosky na lezenie s lanom. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.21

Vlastnosti:
Dĺžka= 4,6 m
Šírka= 2,9 m
Výška= 3,4 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z jednej veže, šmykľavky, bradiel, kruhov a dosky na lezenie s lanom. Obsahuje zábavu i nástroje na udržanie detí v dobrej kondícii. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.23

Vlastnosti:
Dĺžka= 3,9 m
Šírka= 3,5 m
Výška= 3,1 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z jednej veže, šmykľavky, hada na lezenie a rebríka . Obsahuje zábavu i nástroje na udržanie detí v dobrej kondícii. Zlepšuje húževnatosť a koordináciu. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.28

Vlastnosti:
Dĺžka= 3,9 m
Šírka= 3,5 m
Výška= 3,1 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z troch veží, šmykľavky, vlnitých prechodov, šmykľaviek, špirály, dosky na lezenie s lanom a rebríka . Obsahuje zábavu i nástroje na udržanie detí v dobrej kondícii. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.29

Vlastnosti:
Dĺžka= 3,9 m
Šírka= 3,5 m
Výška= 3,1 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z troch veží, závesného prechodu, šmykľavky, špirály, lanovej siete na lezenie a tunelového rebríka . Obsahuje zábavu i nástroje na udržanie detí v dobrej kondícii. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.37

Vlastnosti:
Dĺžka= 6,3 m
Šírka= 7,1 m
Výška= 3,8 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z troch veží, závesného prechodu, šmykľavky, špirály, kruhov, vodorovného rebríka a tunelového rebríka . Obsahuje zábavu i nástroje na udržanie detí v dobrej kondícii. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.46

Vlastnosti:
Dĺžka= 7,9 m
Šírka= 10,0 m
Výška= 4,4 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z troch veží, vlnitých prechodov, šmykľavky, špirály, dosky na lezenie s lanom, rebríka a tunelového rebríka . Obsahuje zábavu i nástroje na udržanie detí v dobrej kondícii. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.50

Vlastnosti:
Dĺžka= 8,9 m
Šírka= 6,9 m
Výška= 5,8 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z štyroch veží, prechodov, šmykľaviek, hadom na lezenie a tunelového rebríka . Obsahuje zábavu i nástroje na udržanie detí v dobrej kondícii. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

IK-6.59

Vlastnosti:
Dĺžka= 6,8 m
Šírka= 8,0 m
Výška= 3,6 m

Veková kategória:

7-12 rokov

Detský herný komplex.

Skladá sa z štyroch veží, vlnitých prechodov, tunela, šmykľavky, špirály, dosky na lezenie s lanom, švédskou stenou, lanovými sieťami, kruhmi a bradlami. Obsahuje zábavu i nástroje na udržanie detí v dobrej kondícii. Odporúčaný vek použitia je od 7 do 12 rokov O mobilných hrách je známe, že majú pozitívny vplyv na zdravie. Aktívna zábava zaručuje tréning svalov, vytrvalosť, obratnosť a pohodu. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie  európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.