Kolotoče

Goida 4

Kolotoče

KO-4.01

Vlastnosti:
Dĺžka= 1,6 m
Šírka= 1,6 m
Výška= 0,68 m

Veková kategória:

 

Detský herný prvok.

Kolotoč s volantom. Je obľúbený u všetkých vekových skupín a trénuje vestibulárny aparát. Počas hry dostane dieťa živé dojmy a nezabudnuteľné emócie. Detské herné a športové vybavenie podporuje rozvoj, pomáha vytvárať priaznivú, veselú atmosféru, dáva radosť a potešenie. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

KO-4.02

Vlastnosti:
Dĺžka= 1,6 m
Šírka= 1,6 m
Výška= 0,65 m

Veková kategória:

 

Detský herný prvok.

Kolotoč. Je obľúbený u všetkých vekových skupín a trénuje vestibulárny aparát. Počas hry dostane dieťa živé dojmy a nezabudnuteľné emócie. Detské herné a športové vybavenie podporuje rozvoj, pomáha vytvárať priaznivú, veselú atmosféru, dáva radosť a potešenie. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

KO-4.03

Vlastnosti:
Dĺžka= 1,0 m
Šírka= 1,0 m
Výška= 1,12 m

Veková kategória:

 

Detský herný prvok.

Kolotoč. Je obľúbený u všetkých vekových skupín a trénuje vestibulárny aparát. Počas hry dostane dieťa živé dojmy a nezabudnuteľné emócie. Detské herné a športové vybavenie podporuje rozvoj, pomáha vytvárať priaznivú, veselú atmosféru, dáva radosť a potešenie. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.

KO-4.04

Vlastnosti:
Dĺžka= 1,6 m
Šírka= 1,6 m
Výška= 0,65 m

Veková kategória:

 

Detský herný prvok.

Kolotoč. Je obľúbený u všetkých vekových skupín a trénuje vestibulárny aparát. Počas hry dostane dieťa živé dojmy a nezabudnuteľné emócie. Detské herné a športové vybavenie podporuje rozvoj, pomáha vytvárať priaznivú, veselú atmosféru, dáva radosť a potešenie. Uvedomujúc si vysoký stupeň zodpovednosti za deti, v procese vývoja a výroby sa berú do úvahy požiadavky regulačnej a technickej dokumentácie európskych noriem EN-1176. Všetky výrobky prešli skúškou a certifikáciou ISO a TÜV. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča používať v nepriaznivých poveternostných podmienkach, v ktorých existuje možnosť poranenia dieťaťa! Deti do 3 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Bezpečnostná zóna je 2 m vo všetkých smeroch od priemetu výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dizajnu, ktoré neovplyvnia vlastnosti spotrebiteľa.